Specialister på chefsrekrytering i Stockholm

Att anlita en extern rekryteringsfirma för att hitta nästa ledare sparar både tid och resurser, och säkerställer att den nya ledaren matchar företagets kravprofil. OnePartnerGroup har många års erfarenhet av chefsrekrytering i Stockholm och har utvecklat en agil rekryteringsprocess utifrån kundens specifika behov av kvalitet och snabbhet. Genom datadriven annonsering, effektiv search och skräddarsydda tester kan vi snabbt presentera kvalitetssäkrade kandidater för våra kunder. Kontakta oss för hjälp med rekrytering av er nästa chef i Stockholm.

Senior Rekryteringskonsult, VD
Stor-Stockholm

Sofia Ahlgren

076 – 000 18 61

Vilket är det vanligaste misstaget vid rekrytering av chef i Stockholm?

Att rekrytera en ny ledare handlar inte bara om att fylla en tom stol. Ett vanligt misstag vid rekrytering av chefer i Stockholm (och i andra städer) är att välja en kopia av den tidigare chefen eller att anställa personer som har liknande erfarenheter som den övriga ledningen. Då missas inte bara möjligheten till nya perspektiv på gamla problem och ökad mångfald i organisationen – dessutom fattas beslutet utan hänsyn till vad företaget faktiskt behöver just nu och framåt.

Experter på rekrytering av chefer i Stockholm

Att rekrytera en ny ledare tar tid och kräver kompetens. Saknas resurserna internt – kontakta oss på OnePartnerGroup som är ett auktoriserat rekryteringsföretag. Genom att utgå från företagets kravprofil och använda oss av icke-diskriminerande processer kan vi säkerställa att ledaren lever upp till organisationens behov och skapar mervärde.

Vi rekommenderar alltid våra kunder idag att även titta på potential snarare än endast befintlig kompetens eftersom kunskap och kompetenser snabbt förändras i dagens samhälle. Vi ser därför till att mäta förmågan att ta till sig ny kunskap, logisk slutledningsförmåga och ledarskapsstil genom evidensbaserade tester vid rekrytering av chefer i Stockholm.

Agil process banar vägen för lyckad chefsrekrytering

Efter många år i branschen, möten med hundratals företag och kandidater har vi utformat en rekryteringsprocess som möjliggör att vi kan presentera kvalitetssäkrade kandidater för våra kunder. Det innebär bland annat att kandidaten har genomgått skräddarsydda tester och att vi genomfört bakgrundskontroller och tar referenser i slutskedet på slutkandidaten.

Vår rekryteringsprocess anpassas alltid efter våra kunders krav och behov. Har kunden behov av en dold search av chefsrekrytering i Stockholm går vi diskret fram när vi söker i våra upparbetade nätverk och närmar oss potentiella kandidater på LinkedIn. Behöver du en ny ledare snabbt kan vi leverera kvalitetssäkrade kandidater snarast – tack vare kunskap, erfarenhet och redan upparbetade kandidatnätverk.

Parallellt med datadriven annonsering searchar vi alltid för att på så sätt nå både de som är aktivt sökande och de som ännu är passiva. Att närma sig passiva kandidater kräver fingertoppskänsla och du kan vara förvissad om att vi alltid har respekt och omtanke om ditt varumärke när vi rekryterar din nästa ledare.

Exempel på hur processen kan gå till:

 1. Uppstartsmöte där vi tillsammans tittar på ditt behov och tar fram kravprofilen
 2. Speed-meetings med nyckelpersoner i organisationen för att skapa en bättre förståelse för behovet, teamet och organisationen vi rekryterar till
 3. Annonsering i relevanta digitala kanaler
 4. Search i vårt redan upparbetade nätverk samt på LinkedIn
 5. Tester och bakgrundskontroller 
 6. Intervjuer hos OnePartnerGroup
 7. Löpande presentation av kandidater
 8. Intervjuer med toppkandidaterna hos dig 
 9. Referenser och signering av er nästa ledare

Vår agila process för chefsrekrytering i Stockholm innebär också att du kan kontakta oss även när du gör egna rekryteringar och behöver hjälp med delar av processen, som tester, annonsering eller search.

Vi kan även hjälpa ditt företag med

 • First opinion – vi tar fram lämpliga kandidater och sedan sköter du och dina kollegor resten av rekryteringsprocessen.
 • Second opinion – vi djupintervjuar kandidaterna som du har tagit fram, testar deras förmåga och skapar en rapport utifrån resultatet som är baserat på kravprofilen.
 • Rekrytering av chef i Stockholm – vi sköter chefsrekryteringen från ax till limpa med datadriven annonsering, search, intervjuer och tester.

Hyra en chef?

Att rekrytera en chef är inte det enda alternativet. Vi erbjuder också bemanning av chefer samt en hybrid – hyrrekrytering. Hyrrekrytering innebär att du först hyr in chefen från oss och att du sedan har möjlighet att anställa kandidaten utan kostnad efter ett antal månader.

Genom att hyrrekrytera får du möjlighet att se hur kandidaten fungerar i organisationen, och vilket värde denne skapar innan du bestämmer huruvida du ska/kan anställa eller inte. Detta är en fin möjlighet i tuffare tider när konjunkturen inte är lika stark men också en rekryteringslösning som många kunder uppskattar för att just köpa sig tid och se hur det faller ut när personen väl är på plats.

Därför ska du anlita oss

OnePartnerGroup är en rekryteringspartner som kan leverera kvalitativa rekryteringar snabbt. Efter många år av lyckad chefsrekrytering i Stockholm har vi djup förståelse för rollen, hur företagets behov ser ut samt ett stort kandidatnätverk som vi arbetat fram under många år. Detta gör att vi har ett högt förtroende i branschen.

Fler anledningar att anlita oss:

 • auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag
 • ISO 9001-certifierade
 • licensierade i testverktyg via ASSESSIO
 • använder verktyget LinkedIn Recruiter
 • mäter kandidatupplevelsen för att säkerställa ditt arbetsgivarvarumärke under hela processen.
Tobii
Advania
Svenskt Näringsliv
EQT
Nordic Capital
Socialstyrelsen
DHL
St1