Search är standard hos OnePartnerGroup Stockholm

Säg ”search” och man tänker executive search eller headhunting och flera hundratusen i arvode. Så funkar det inte hos OnePartnerGroup Stockholm. Där ingår alltid search via LinkedIn, oavsett tjänst.

Hos oss är det självklart att kunden ska få den bästa slutkandidaten, säger Christina Stenbeck som är rekryteringskonsult och partner på OnePartnerGroup Stockholm.

Med tanke på situationen på marknaden, där det råder stor kompetensbrist inom många områden, så är search absolut nödvändigt för att vi ska kunna hitta de främsta kandidaterna och lyckas lösa kundens kompetensbehov.

— Det räcker inte med en platsannons. Det krävs ett aktivt arbete för att hitta och attrahera rätt kompetens. Därför ingår alltid kostnadsfri search i alla OnePartnerGroup Stockholms rekryteringar och konsultlösningar. Förutom att kunden får tillgång till våra exklusiva kandidatnätverk så utför vi alltid search via LinkedIn, förklarar Christina Stenbeck som menar att synen på search har förändrats mycket på kort tid:

— Traditionellt har search förknippats med avancerade executive-rekryteringar på ledningsnivå som har varit väldigt dyra för bolagen. Så är det inte längre. Search kan göras tillgängligt för alla.

360°-search

OnePartnerGroup Stockholms rekryteringserbjudande har tre grundpelare. Den traditionella platsannonsen finns naturligtvis där som en bas på digitala plattformar. Kunden får även tillgång till rekryteringskonsulternas personliga och omfattande kandidatnätverk. Dessutom görs aktiv search på LinkedIn via Linkedin Recruiter. Allt ingår i arvodet. På OnePartnerGroup Stockholm så jobbar man agilt i varje process utifrån vad kunden efterfrågar.


Jag vet att våra kunder uppfattar oss som både snabba och kvalitetsmedvetna. Vi sitter inte och väntar på att samla ihop kandidater att presentera, utan presenterar dem löpande för våra kunder. På det här sättet kommer de snabbt vidare i processen och har även möjlighet att skruva på tjänstebeskrivningar och kandidatprofiler i takt med nya insikter. Idag har man inte tid att vänta och många av våra kunder vill gärna ha sin nya stjärna på plats så fort som möjligt.

Tillfället gör kandidaten

LinkedIn är karriärportalen framför andra inom tjänstemannasektorn, konstaterar Christina Stenbeck:

— Här når vi stora delar av den arbetsföra befolkningen och via våra abonnemang kan vi även se information som är dold för vanliga användare – till exempel om kandidaten har kryssat i att man är öppen för ett nytt jobb.

— Undersökningar visar att det i dag bara är 20 procent av kompetensbasen som ser sig som aktivt jobbsökande. Men att hela 80 procent kan tänka sig att byta jobb om rätt tillfälle dyker upp. Vi på OnePartnerGroup Stockholm ser till att vara det tillfället, vi är framåtlutade och äger processen. Genom oss når du alla – även de kandidater som inte har tänkt sig att byta jobb.