Bemanningsföretag i Stockholm 
‐ konsulter för tillfälliga behov!

Behovet av kompetens kan snabbt förändras. Oavsett vilken kompetens du behöver hjälper vi dig att hitta rätt person och kompetens. Vi hyr ut konsulter för kortare och längre uppdrag inom bland annat HR, ekonomi, marknad och administration. Det är även vanligt att våra kunder väljer att rekrytera den konsult som de först hyr in. Vi kallar det hyrrekrytering och tycker att det är det bästa kvittot på en väl utförd matchning mellan kandidat och kund.

När du vill hyra in en konsult är våra ledord snabbhet, kvalitet, återkoppling och transparens. Med vårt bemanningsföretag i Stockholm ska du inte behöva välja då vi vet att det ena inte behöver utesluta det andra.

När du hyr in en konsult av oss innebär det att vi tar arbetsgivaransvaret och du betalar för de timmar konsulten arbetar. Vi tar vårt arbetsgivaransvar på största allvar och ser till att våra konsultchefer har under 30 uthyrda konsulter och vi har naturligtvis kollektivavtal. Vårt mål är att vi alltid vill vara en konsultativ partner och bollplank till både våra kunder och konsulter, och är aldrig längre bort än ett samtal. För varje nytt uppdrag nyrekryterar vi och tillsammans skräddarsyr vi efter ditt behov och har sedan en fortsatt nära dialog. Vi följer dig genom hela processen och ser till att du och konsulten trivs och utvecklas enligt plan.

I alla uppdrag arbetar vi alltid i team om två kollegor. Vi gör det för att vara snabba, minska sårbarhet och för att på så sätt säkra upp slutresultatet. Vi intervjuar förutsättningslöst, bygger kompetenspooler och bygger relationer med kandidater för att kunna ligga steget före och ge kandidaterna så bra kandidatupplevelse som möjligt.

Vi har lång erfarenhet, älskar vårt arbete och vi vet att det gör skillnad!

Välj ett auktoriserat bemanningsföretag i Stockholm

Ibland kan det vara svårt att förutsäga ens behov av personal och det kan ske snabba förändringar som kräver att man snabbt behöver hyra in kompetens. Att rekrytera nya medarbetare kan ta lång tid och blir därmed en kostsam process, samtidigt som du inte har den kompetens på plats som du behöver.

Vi erbjuder kundanpassade och enkla lösningar för att hjälpa företag hitta rätt personal oavsett vilken typ av kompetens som behövs. Detta kan vara särskilt användbart för företag som har ett snabbt föränderligt kompetensbehov eller för företag som vill ha möjlighet att först lära känna konsulterna och dess kompetens innan de tar över anställningen.

Bemanning finns till för er som behöver personal för både längre och kortare uppdrag inom områden som administration, HR, ekonomi och marknad. Genom att hyra konsulter från ett bemanningsföretag i Stockholm kan ni undvika kostsamma rekryteringsprocesser och framförallt på kort tid få hjälp och istället fokusera på att driva er verksamhet framåt. Bemanningsföretaget kan ta hand om rekryteringsprocessen och leverera kvalificerade kandidater som är lämpliga för företagets specifika behov. På så sätt kan företag snabbt anställa den nödvändiga kompetensen utan att behöva bekymra sig om att spendera tid och resurser på rekrytering.

Vi erbjuder professionella bemanningstjänster med ett fokus på att hitta rätt person för rätt uppdrag och kund. Vi har en passion för att skapa långsiktiga relationer och att arbeta med både företag och kandidater för att hitta den rätta matchning av vad kunden behöver och kandidaten söker.

När ska du använda dig av bemanning i Stockholm?

Om du inte tidigare använt dig av bemanning i Stockholm kanske du undrar när det skulle vara fördelaktigt för dig? Här är några exempel på när bemanning kan vara en god idé för din verksamhet.

 • Vid varierande behov av kompetens:

Med OnePartnerGroup är bemanning i Stockholm flexibilitet och kostnadseffektivt. Detta är särskilt fördelaktigt när det gäller tillfälliga projekt, när det är hög efterfrågan på arbetskraft under vissa säsonger eller när ni väntar på att er nästa kollega ska börja. Genom att använda bemanningslösningar betalar du endast för den nödvändiga arbetskraften och endast för de timmar som arbetet faktiskt utförs, då bemanningsföretaget ansvarar för personaladministrationen.

 • Vid behov av specialistkompetenser:

Det kan finnas tillfällen när ett företag behöver tillgång till specialistkompetenser som inte finns i den ordinarie personalen. Genom att anlita en konsult med rätt kompetens kan företaget få tillgång till den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra specifika uppgifter eller projekt.

 • Vid rekryteringsprocesser:

Ibland kan det ta tid att rekrytera permanent personal, särskilt om det rör sig om en roll som specialist eller om arbetsmarknaden är konkurrensutsatt. Genom att hyra in bemanningspersonal kan företaget fylla ett tillfälligt behov medan man fortsätter att leta efter rätt kandidat och väntar på att dennes uppsägningstid ska gå ut.

 • För ökad mångfald:

Det är svårt att vara objektiv i en rekryteringsprocess. Många gånger tillsätts positionen genom kontaktnät och/eller den förutfattade meningen om att kunden tror att man vill ha exakt den kompetens man har haft tidigare, vilket utelämnar många lämpliga kandidater. Genom att ta hjälp av objektiva rekryterare som utgår från en kompetensbaserad rekryteringsmetod som hela tiden utgår från den kompetens du behöver så ökar vi möjligheten för fler kandidater att ta sig in på arbetsmarknaden samt att arbetsplatsen berikas med nya perspektiv och kompetenser. Vi hjälper dig hitta den bästa kompetensen för din verksamhet även om det innebär att vi ibland utmanar.

 • När man saknar resurser:

Många saknar resurserna som krävs för en lyckad rekrytering, och i stället blir verksamheten lidande. Det kan handla om att nödvändig personal behöver lägga tid på en rekrytering men också att rekryteringen inte blev lyckad, något som kan vara väldigt kostsamt.

Är du i behov av bemanning i Stockholms stad med omnejd? Kontakta oss redan idag.

Vanliga frågor om bemanning i Stockholm Stad

Hur fungerar ett bemanningsföretag i Stockholm?

Ett bemanningsföretag är en organisation som hjälper företag att hitta och anställa kvalificerad personal för temporära, korta eller långvariga behov. Bemanningsföretag fungerar som mellanhänder mellan företag och kandidater som letar efter nya möjligheter och utmaningar.

Vilket är det bästa bemanningsföretaget i Stockholm?

Det finns många rekryterings- och bemanningsbolag i Stockholm, men vi är säkra på att vi kan erbjuda en hög effektivitet, flexibilitet och den kompetens du behöver när du väljer ett bemannings- och rekryteringsföretag i Stockholm. För när ni lyckas – då är vi nöjda!

Hur ser en rekryteringsprocess ut när vi bemannar?

Vår rekryteringsprocess anpassas efter kundens önskemål och behov av kandidater, men vanligtvis innefattar processen följande steg:

 1. Uppstartsmöte där vi går igenom kravprofilen och ert kompetensbehov
 2. Annonsering och genomlysning av våra kandidatnätverk
 3. Urval och intervjuer hos oss
 4. Intervju hos kunden
 5. Avtalsskrivning med kunden samt anställning av kandidat
 6. Uppstart på uppdraget hos er
 7. Regelbundna uppföljningar på plats med både kund och konsulter

Senior Konsultchef, VD
Stockholm

Marie Bodén

076-000 18 95