Rekryteringsföretag i Stockholm
‐ en långsiktig affär!

Livet är för kort för att vara på fel plats. Vi tror att det finns en plats för alla och att med rätt kompetens på plats så formar våra kunder sin framtida tillväxt.

Vi brinner för det personliga mötet och har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister som bygger framgångsrika team i en mängd branscher. Vårt rekryteringsföretag i Stockholm har drivna och nyfikna rekryteringskonsulter som i sin tur har sina nätverk av kandidater inom nischade kompetensområden, allt för att vara relevant för både våra kunder och kandidater. Kandidatupplevelse och kundkommunikation är hur vi utmärker oss. Inom rekrytering i Stockholm arbetar vi med:

 • Rekrytering
 • Hyrköp
 • Stöttning av utvalda delar av rekryteringsprocessen
 • Executive search
 • Annonsering i sociala medier mot en specifik målgrupp
 • Second opinion

Vi är specialiserade på vår kund oavsett hur kompetensbehovet ser ut och vi vill vara en del av er strategi framåt. Vi jobbar nära våra kunder och bygger långsiktiga relationer genom att skräddarsy våra tjänster efter kundens behov oavsett om det gäller bemanning eller rekrytering i Stockholm Stad med omnejd.

OnePartnerGroup är ett auktoriserat rekryteringsföretag i Stockholm och vi ser det som en självklarhet att mäta kandidatupplevelse och säkerställa att ert arbetsgivarvarumärke representeras på bästa sätt genom hela rekryteringsprocessen. Vi tror på ett partnerskap där vi tillsammans skapar lösningar som driver människor och företag framåt.

Senior Rekryteringskonsult, VD
Stor-Stockholm

Sofia Ahlgren

076 – 000 18 61

Vi har skapat magi med dessa

Tobii
Advania
Svenskt Näringsliv
EQT
Nordic Capital
Socialstyrelsen
DHL
St1

Rekrytering i Stockholm – vår process utifrån dina behov!

Behovsanalys och kravprofil

Vi går igenom era behov och förutsättningar. Att vi förstår såväl bolagets situation som utmaningarna och kravprofilen för den specifika tjänsten säkerställer en högkvalitativ leverans och en lyckad rekrytering av er nästa kollega. Vi kommer gemensamt fram till hur ni vill att ert varumärke lyfts på bästa sätt mot rätt målgrupp av kandidater.

Annonsering och search

Med en allt större konkurrens om talanger är det viktigare än någonsin att synliggöra möjligheten hos er för rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap. Med en kombination av datadriven jobbannonsering på sociala medier och jobbsidor hjälper vår rekryteringsfirma i Stockholm er att nå ut till kandidater där de befinner sig. Här jobbar vi även alltid parallellt med search i våra egna nätverk och på Linkedin för att kunna vara proaktiva och hitta den ni letar efter.

Urval och intervjuer

De kandidater som har mest lämplig bakgrund och potential att lyckas i rollen träffar vi på en kompetensbaserad intervju innan vi presenterar dem för er. Under intervjun skapar vi oss en bred bild av kandidatens kompetens, vilja och målsättning och på vilket sätt hen blir en tillgång i den tilltänkta rollen.

Parallellt med detta pågår search via andra kanaler än annonsen för att maximera antalet kandidater som presenteras för er.

Tester och kvalitetssäkring*

De kandidater som ni anser bäst lämpade genomför vi utförliga tester på. Vi har möjlighet att testa både personliga kompetenser, drivkraft såväl som problemlösningsförmåga och logisk slutledningsförmåga. Beroende på tjänst kan olika testverktyg erbjudas.

* Denna fas kan vi lägga där ni önskar i processen utifrån hur ni önskar ha det.

Referenser och signering

Det sista vi gör när ni vill anställa en kandidat är att vi tar minst två referenser som kandidaterna har angett och går igenom tjänstens viktiga områden. Avslutningsvis har ni en slutkandidat som ni signerar och som blir er nästa kollega.

Uppföljning

Efter rekryteringsprocessen genomför vi en uppföljning när anställningen trätt i kraft. Detta för att säkerställa att on-boarding-processen gått som den ska och att er nya medarbetare nu kommit in i rollen.

Varför använda sig av en rekryteringsfirma i Stockholm?

Att använda sig av ett rekryteringsföretag kan ha flera fördelar. En av de största fördelarna är att det sparar tid och resurser för verksamheten. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen med allt från jobbannonser och urval till att hantera intervjuer och bakgrundskontroller. Detta är till stor hjälp för företag som inte har tillräckligt med personal eller resurser för att genomföra en effektiv rekryteringsprocess.

En annan fördel är att vi har tillgång till ett stort nätverk av kandidater inom olika branscher och yrkesområden. Detta kan öka chansen att hitta lämpliga kandidater för en ledig tjänst. Dessutom har vi erfarenhet och specialistkunskap inom rekryteringsområdet.

Kontakta oss idag för en effektiv rekrytering av hög kvalitet.

Vanliga frågor om rekrytering i Stockholm Stad

Hur fungerar ett rekryteringsföretag i Stockholm?

Vår rekryteringsfirma i Stockholm hjälper företag att hitta rätt kandidater genom att skapa jobbannonser, göra ett urval bland de sökande, presentera kandidater, ge stöd efter rekryteringen och följa upp efter anställning. Det sparar tid och ger tillgång till en större talangpool.

Vilket är det bästa rekryteringsföretaget i Stockholm?

Det finns många rekryterings- och bemanningsbolag i Stockholm, men vi är säkra på att vi kan erbjuda en hög effektivitet, flexibilitet och den kompetens du behöver när du väljer ett bemannings- och rekryteringsföretag i Stockholm. För när ni lyckas – då är vi nöjda!

Hur ser en rekryteringsprocess ut?

För rekrytering i Stockholm ser processen olika ut beroende på kundens behov, men följande steg är vanliga i rekryteringsprocesser:

 • Behovsanalys och kravprofil
 • Annonsering och Search
 • Urval och intervjuer
 • Tester och kvalitetssäkring
 • Referenser och signering
 • Uppföljning