Rekrytering
‐ en långsiktig affär!

Livet är för kort för att vara på fel plats. Vi tror att det finns en plats för alla och att med rätt kompetens på plats så formar våra kunder sin framtida tillväxt.

Vi brinner för det personliga mötet och vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister som bygger framgångsrika team i en mängd branscher. Vi har drivna och nyfikna rekryteringskonsulter som i sin tur har sina nätverk av kandidater inom nischade kompetensområden, allt för att vara relevant för både våra kunder och kandidater. Kandidatupplevelse och kundkommunikation är det viktigaste för oss och hur vi utmärker oss. Inom rekrytering arbetar vi med:

  • Rekrytering
  • Hyrköp
  • Stöttning av utvalda delar av rekryteringsprocessen
  • Executive search
  • Annonsering i sociala medier mot en specifik målgrupp
  • Second opinion

Vi vill vara en del av er strategi framåt och vara specialiserade på vår kund oavsett hur ert kompetensbehov ser ut. Vi jobbar nära och bygger långsiktiga relationer och skräddarsyr efter era behov. Vi är er partner inom kompetens oavsett.

OnePartnerGroup är ett auktoriserat rekryteringsföretag och vi ser det som en självklarhet att vi mäter kandidatupplevelse, och säkerställer att ert arbetsgivarvarumärke representeras på bästa sätt genom hela rekryteringsprocessen. Vi tror på ett partnerskap där vi tillsammans skapar lösningar som driver människor och företag framåt.

Senior Rekryteringskonsult, VD
Stor-Stockholm

Sofia Ahlgren

076 – 000 18 61

Vi har skapat magi med dessa

Tobii
Advania
Svenskt Näringsliv
EQT
Nordic Capital
Socialstyrelsen
DHL
St1

Vår process – utifrån dina behov!

Behovsanalys och kravprofil

Vi går igenom era behov och förutsättningar. Att vi förstår såväl bolagets situation som utmaningarna och kravprofilen för den specifika tjänsten säkerställer en högkvalitativ leverans och en lyckad rekrytering av er nästa kollega. Vi kommer gemensamt fram till hur ni vill att ert varumärke lyfts på bästa sätt mot rätt målgrupp av kandidater.

Annonsering och search

Med en allt större konkurrens om talangerna är det viktigare än någonsin att synliggöra möjligheten hos er för rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap. Med en kombination av datadriven jobbannonsering på sociala medier och jobbsidor hjälper OnePartnerGroup Stockholm er att nå ut till kandidater där de befinner sig. Här jobbar vi även alltid parallellt med search i våra egna nätverk och på Linkedin för att kunna vara proaktiva och hitta den ni letar efter.

Urval och intervjuer

De kandidater som har mest lämplig bakgrund och potential att lyckas i rollen träffar vi på en kompetensbaserad intervju innan vi presenterar dem för er. Under intervjun skapar vi oss en bred bild av kandidatens kompetens, vilja och målsättning och på vilket sätt hen blir en tillgång i den tilltänkta rollen.

Parallellt med detta pågår search via andra kanaler än annonsen för att maximera antalet kandidater som presenteras för er.

Tester och kvalitetssäkring*

De kandidater som ni anser bäst lämpade genomför vi utförliga tester på. Vi har möjlighet att testa både personliga kompetenser, drivkraft såväl som problemlösningsförmåga och logisk slutledningsförmåga. Beroende på tjänst kan olika testverktyg erbjudas.

* Denna fas kan vi lägga där ni önskar i processen utifrån hur ni önskar ha det.

Referenser och signering

Det sista vi gör när ni vill anställa en kandidat är att vi tar minst två referenser som kandidaterna har angett och går igenom tjänstens viktiga områden. Avslutningsvis har ni en slutkandidat som ni signerar och som blir er nästa kollega.

Uppföljning

Efter rekryteringsprocessen genomför vi en uppföljning när anställningen trätt i kraft. Detta för att säkerställa att on-boarding-processen gått som den ska och att er nya medarbetare nu kommit in i rollen.