VD-assistent i Stockholm – vi matchar dig med rätt person för ditt företag

Att arbeta som VD-assistent i Stockholm idag handlar mindre om att veta vilken sallad VD:n vill ha till lunch och mer om att vara en business partner. På OnePartnerGroup vet vi att en VD-assistent spelar en nyckelroll på företaget och att rekryteringen av VD-sekreterare i Stockholm är precis lika viktig som tillsättandet av en ny VD. Kontakta oss för att få hjälp att hitta rätt person för ditt företag.

Senior Rekryteringskonsult

Christina Stenbeck

073-424 89 05

Behövs en VD-assistent idag?

I en tid då AI kan underlätta mycket av arbetsdagen finns det många som tror att en VD-assistent, även kallad VD-sekreterare, är överflödig. Det kunde inte vara mer fel. I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigare än någonsin att ha en kompetent assistent som kan stötta och avlasta VD:n. På så sätt kan VD:n fokusera på att driva verksamheten framåt samtidigt som VD-sekreteraren säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Vi hittar VD-sekreterare till företag i Stockholm

Behöver ditt företag i Stockholm en VD-assistent? Vi på OnePartnerGroup har många års erfarenhet av rekrytering och har en djup förståelse för rollens betydelse och värde. Genom att välja oss får du en konsultativ partner som är engagerad och noga med kvalitet i alla led. Vi förstår vikten av att göra en bra match mellan företag och en VD-assistent, och har utvecklat en effektiv process för att hitta rätt kandidater.

Vår framgångsrika process:

 1. första möte
 2. annonsering om lediga jobb som VD-assistent i Stockholm i relevanta kanaler som exempelvis LinkedIn
 3. search på LinkedIn och i våra redan upparbetade nätverk
 4. telefonintervjuer med lämpliga kandidater
 5. kandidatintervjuer hos OnePartnerGroup
 6. löpande presentation av kandidater
 7. intervjuer med toppkandidaterna hos ditt företag.
 8. uppföljning.

I vår process ingår också tester och referenstagning samt uppföljning för att säkerställa att du och företaget är nöjda med valet.

Vad innebär ett jobb som VD-assistent i Stockholm?

Ett jobb som VD-assistent i Stockholm innebär att du befinner dig i maktens korridorer och har en hög position inom företaget. Rollen skiljer sig beroende på företaget och VD:ns behov, det finns ofta också möjlighet att själv forma sin roll. Här nedan kan du se exempel på vad en VD-sekreterare gör.

Exempel på arbetsuppgifter för en VD-sekreterare i Stockholm:

 • föra protokoll
 • boka konferenser och resor
 • förbereda och sammanställa presentationer och rapporter
 • förbereder styrelsemöten
 • omvärldsbevaka
 • agera bollplank
 • rodda projekt som exempelvis en företagsflytt eller en implementering av ett nytt system.

Sök lediga jobb som VD-assistent

En VD-assistent agerar ofta som VD:ns högra hand och är en viktig del av ledningsgruppen. Därför ställs förstås höga krav på assistenten. Här nedan kan du se vilka egenskaper som våra kunder efterfrågar.

En VD-assistent bör:

 • Ha hög integritet. En VD-assistent hanterar ofta känslig information och måste därför vara pålitlig och inte prata bredvid mun.
 • Vara en gatekeeper. Rollen innebär att hantera VD:ns kalender och kunna prioritera vilka möten som är viktiga för att kunna avlasta och underlätta VD:ns arbete.
 • Vara affärsmässig. Att ha förståelse för affärsverksamheten och kunna agera proaktivt gällande affärsområden är avgörande för att skapa värde för VD:n.
 • Vara flexibel och snabbfotad. Rollen innebär att hela tiden ligga steget före VD:n och kunna anpassa sig snabbt till förändringar för att kunna stötta på bästa sätt.
 • Vara strukturerad. En VD-assistent måste vara duktig på att organisera och planera för att vara en tillgång för företaget.
 • Vara en duktig kommunikatör. Att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på både svenska och engelska är en viktig egenskap hos en VD-assistent i Stockholm (och i andra städer).

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som assistent åt någon i ledningsgruppen? Här nedan kan du se alla annonser om lediga jobb som VD-assistent i Stockholm.

Tobii
Advania
Svenskt Näringsliv
EQT
Nordic Capital
Socialstyrelsen
DHL
St1